Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΟΛΜΕ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 33 11 338                           
www.olme.gr                                                               
e-mail: olme@otenet.gr                                                               Αθήνα, 18/12/14


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι
Mετά από καταγγελίες συναδέλφων από σχολεία ότι ασκούνται πιέσεις από Διευθυντές σχετικά με το θέμα συμμετοχής στην απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία, αλλά και για τη διαδικασία στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1) ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ σημαίνει ότι απέχουμε από συγκεκριμένο έργο και όχι από κάθε έργο. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (διδακτικά και άλλα διοικητικά και εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Όσοι συνάδελφοι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ δε διατρέχουμε κανένα πειθαρχικό κίνδυνο, αφού είναι μια καθ’ όλα νόμιμα προκηρυγμένη κινητοποίηση που έχει απόλυτη και πλήρη κάλυψη της ΟΛΜΕ. Επίσης δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων, αφού εκτελούμε πλήρως το εκπαιδευτικό μας έργο και όλα τα καθήκοντα μας ως εκπαιδευτικοί.
2) Για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων:
Α) Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων όπου έχει θέμα σχετικό με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση (π.χ. σχέδια δράσης, προγραμματισμός ΑΕΕ κλπ.), δηλώνουμε συμμετοχή στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η OΛΜΕ.
Β) Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριμένο και μόνο θέμα, της ημερήσιας διάταξης.
Γ) Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και στο θέμα που αφορά την αυτοαξιολόγηση δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ. Επιδιώκουμε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να είναι πλειοψηφική. Όπου χρειασθεί μπορεί να κληθεί και το σωματείο για ενημέρωση πριν τις συνεδριάσεις.
Δ) Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, τότε στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει απαρτία ο σύλλογος διδασκόντων και άρα δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση.
Ε) Στη βάση των παραπάνω, καλούμε τους συναδέλφους θαρρετά να διατυπώσουν την άποψή τους και στο πρακτικό. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε τους Διευθυντές των σχολείων ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ονομάτων αυτών που έκαναν χρήση της απεργίας - αποχής, όταν δεν είναι η πλειοψηφία του συλλόγου (εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι). Στο πρακτικό μπορούν να  γράφονται μόνο η απόφαση του συλλόγου, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και τα ονόματα των παρόντων.

Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυντής/ντρια του σχολείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή ότι λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ με  απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων που κλήθηκε με θέμα την εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» – ή με οποιοδήποτε αντίστοιχο θέμα, δεν είχε απαρτία και επομένως δεν προχωρά καμιά διαδικασία.
3) Για τους ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:          
Καλούμε τους διευθυντές να μην δεχτούν ούτε να αξιολογηθούν, ούτε να μετατραπούν σε αξιολογητές των συναδέλφων ή των σχολείων τους μέσω της αυτοαξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι επικαλούνται την απεργία-αποχή που κήρυξαν τα αρμόδια όργανα της ΟΛΜΕ, ώστε να μην παραδώσουν προγραμματισμό δράσης ή σχέδια δράσης των σχολικών μονάδων τους, να μην συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως ή σε δια ζώσης επιμόρφωση για την αξιολόγηση, να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες της προσωπικής αξιολόγησής τους και να μην καταθέσουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα τον φάκελο τους (portfolio), να μην αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς, να μην πιέζουν τους συναδέλφους προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για όλους τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να μην δεχτούν ούτε να αξιολογηθούν, ούτε να αξιολογήσουν το σχολείο τους μέσω της αυτοαξιολόγησης:
Να μην παραδώσουν προγραμματισμό ή σχέδιο εργασίας για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας. Να μην κάνουν αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση. Να μην παραδώσουν έκθεση ατομικής αξιολόγησης. Να μην δεχτούν καμιά διαδικασία αξιολόγησής τους από το σχολικό σύμβουλο και το διευθυντή του σχολείου.


                                                       Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Θ.Κοτσιφάκης                                                        Γ. Δεμερδεσλής

ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ
Επειδή το κράτος και τα όργανά του έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου. Επειδή η απεργία περιλαμβάνεται στα ατομικά δικαιώματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα και ειδικότερα εντάσσεται στα συναφή με την συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώματα που οφείλει να προστατεύει το Κράτος. Η καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας διαπιστώνεται από το Δικαστήριο με τελεσίδικη απόφαση και είναι νόμιμη όταν ασκείται από συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί νόμιμα προς διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007) αναγνωρίζεται και προστατεύεται αφενός η συνδικαλιστική ελευθερία των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφετέρου το δικαίωμα απεργίας αυτών. Επειδή από την ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου, προστατεύεται πλήρως από την έννομη τάξη και σε καμία περίπτωση η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας. Επειδή η ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος του φορέα αυτού, και συγκεκριμένα εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Επειδή η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού φακέλου συνιστούν μέρος της διαδικασίας αξιολογήσεως και υπό την
έννοια αυτή τα στελέχη εκπαιδεύσεως μπορούν να δηλώσουν, ότι απέχουν από την εν λόγω διαδικασία λόγω συμμετοχής στην αποχή. Επειδή η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους. Επειδή κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1264/1982 η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στην άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη και τα όργανα αυτού. Για τους λόγους δηλώνουμε ότι : Α) είναι σύννομη και συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη απεργιακή κινητοποίηση με την μορφή της αποχής από την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων (Αξιολόγηση).
Β) η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση οποιασδήποτε μορφής δεν μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες εις βάρος των υπαλλήλων.
Γ) δεν μπορεί εκπαιδευτικός, να αποκλειστεί από μελλοντικές διαδικασίες επιλογών εξαιτίας της συμμετοχής του στην ως άνω αποχή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2014
2013

Ψήφισαν
549


549

έγκυρα
468
%
έδρες
513
%
Πρωτοβουλία
159
33,97
3
152
29,62
Ενωτική
Κίνηση
110
23,50
2
133
25,92
Κοινό Μέτωπο

88
18,80
1
137
26,71
Παρεμβάσεις
64
13,68
1
59
11,50
ΠΑΜΕ
47
10,04

32
6,24

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΛΜΕ    ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ψηφίζουμε για την ανάδειξη ΔΣ της ΕΛΜΕ Βοιωτίας, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε 3 εκλογικά τμήματα, ώρα 8.30 π.μ. ως 5:00 μ.μ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑ:  3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς
ΘΗΒΑ:  Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θήβας
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ: Γ/σιο Σχηματαρίου
Οι συνάδελφοι που ξεκινούν για σχολική εκδρομή την Τετάρτη μπορούν να ψηφίσουν από τις 8.00 π.μ.

    Δικαίωμα ψήφου έχουν :
1.   Οργανικά τοποθετημένοι και υπηρετούντες.
2.   Οργανικά τοποθετημένοι και αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.
3.   Υπηρετούντες στο σχολείο αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ.
4.   Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι που υπηρετούν στο σχολείο.
5.   Καθηγητές που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.
6.   Όσοι είναι με διάθεση μερική ή ολική στην πρωτοβάθμια (όχι με μετάταξη)
Στις εκλογές της ΕΛΜΕ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι ανήκοντες σε άλλο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο (π.χ. ΕΛΤΕΕ).
Όλοι οι συνάδελφοι που μισθοδοτούνται από τη Βοιωτία και τους γίνεται κράτηση συνδρομής από τη μισθοδοσία είναι ταμιακά εντάξει.
Στους συναδέλφους αναπληρωτές και ωρομίσθιους δεν θα γίνει κράτηση συνδρομής.
Στις εκλογές θα χορηγηθούν στους συναδέλφους οι κάρτες μέλους της ΟΛΜΕ.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

                                                                                                                            Λιβαδειά 20/11/2014       
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων προτείνουμε:
Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων όπου έχει θέμα σχετικό με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση (π.χ. σχέδια δράσης, προγραμματισμός ΑΕΕ κλπ.), δηλώνουμε συμμετοχή στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η OΛΜΕ. Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριμένο και μόνο θέμα, της ημερήσιας διάταξης. Η απεργία – αποχή μας καλύπτει, δε διατρέχουμε κανένα πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχουμε στην όποια διαδικασία αξιολόγησης καθώς πρόκειται για νόμιμα προκηρυγμένη κινητοποίηση της ΟΛΜΕ. Επίσης δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων αφού εκτελούμε πλήρως το εκπαιδευτικό μας έργο και όλα μας τα καθήκοντα ως εκπαιδευτικοί.
Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και στο θέμα που αφορά την αυτοαξιολόγηση δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ. Επιδιώκουμε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να είναι πλειοψηφική. Όπου χρειασθεί μπορεί να κληθεί και το σωματείο για ενημέρωση πριν τις συνεδριάσεις.
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, τότε στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει απαρτία ο σύλλογος διδασκόντων και άρα δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση, σε κανενα πρακτικό δε μπορεί να  γραφτούν τα ονόματα αυτών που έκαναν χρήση της απεργίας - αποχής όταν δεν είναι η πλειοψηφία του συλλόγου. Στο πρακτικό γράφονται μόνο τα ονόματα των παρόντων
Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυντής/ντρια του σχολείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή ότι λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ με  απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων που κλήθηκε με θέμα την εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» – ή με οποιοδήποτε αντίστοιχο θέμα, δεν είχε απαρτία και επομένως δεν προχωρά καμιά διαδικασία.


       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΟ Δ.Σ.                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

Σ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Τον Ιούλιο του 2013, το Δημόσιο Σχολείο δέχτηκε σοβαρό πλήγμα. Στην ουσία ακρωτηριάστηκε.
Πετάχτηκαν έξω από τα σχολεία τους 20.000 μαθητές και 2500 εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
Σήμερα, 1625 εκπαιδευτικοί -μετά τις εξαιρέσεις, τις συνταξιοδοτήσεις και τις μετατάξεις-
βρισκόμαστε ακόμα σε διαθεσιμότητα, ενώ από τις 22 Μαρτίου 2014 έχει γίνει διακοπή της
μισθοδοσίας σε δεκάδες συναδέλφους μας, οι οποίοι οδηγούνται σε απόλυση.
Οι επιπτώσεις της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών είναι τεράστιες και αφορούν σε όλο τον
ελληνικό λαό:
 Μαζί με τους εκπαιδευτικούς εκδιώχθηκαν και 20.000 μαθητές/τριες από τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
 Έκλεισαν 102 Επαγγελματικές Σχολές - ΕΠΑΣ
 Καταργήθηκαν όλες οι ειδικότητες των τομέων Υγείας-Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Αισθητικής-Κομμωτικής από το νέο ΕΠΑΛ
 Τα εργαστήρια πολλών ειδικοτήτων υπολειτουργούν, γιατί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και
όλοι οι εργαστηριακοί εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ1
 Στερεί το δικαίωμα στους νέους σήμερα να σπουδάσουν σε μία από τις παραπάνω
ειδικότητες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα 18 τους χρόνια να πάρουν Απολυτήριο
Λυκείου και Πτυχίο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Αντίθετα τους προτείνουν αφού
τελειώσουν το Λύκειο να πάνε σε κάποιο ΙΕΚ. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα Δημόσια ΙΕΚ είναι πολύ
λίγα, άρα η κυβέρνηση με απίστευτο κυνισμό και αναλγησία προτρέπει τους νέους και τις
νέες να πάνε σε κάποιο ιδιωτικό ΙΕΚ και να πληρώσουν πολλές χιλιάδες ευρώ για να
σπουδάσουν.
 Όλους αυτούς τους 16 μήνες που βρισκόμαστε σε διαθεσιμότητα, σε συνθήκες ομηρίας και
εμπαιγμού, έχουμε ακούσει απίστευτα ψέματα από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα λένε ότι:
«Οι διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών έγιναν για την αναδιάρθρωση του δημόσιου
σχολείου», ενώ αποδεικνύεται περίτρανα ότι στόχος τους είναι η άρση της μονιμότητας, οι
ελαστικές σχέσεις εργασίας, η τρομοκράτηση και η χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, οι
απολύσεις και το ξεπούλημα της δημόσιας εκπαίδευσης στους ιδιώτες.
Συναδέλφισσες -Συνάδελφοι.
Όλους αυτούς τους 16 μήνες, είμαστε συνέχεια στους δρόμους, αναπτύσσοντας ένα
πολύμορφο, αγωνιστικό, διεκδικητικό κίνημα, με σημεία αιχμής, να μην απολυθεί κανείς
εκπαιδευτικός και να ξαναγυρίσουμε εμείς και οι μαθητές μας στα σχολεία μας.
Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι :
α) “φυλάττουμε Θερμοπύλες” και ότι αν υπάρξουν οι πρώτες απολύσεις μονίμων δημοσίων
υπαλλήλων, θα ακολουθήσουν χιλιάδες, με κύριο εργαλείο την “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ”
β) Καμία μορφή πάλης, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Με τις απεργίες (κυρίως του
περσινού Σεπτεμβρίου) τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τις καταλήψεις πολιτικών γραφείων
και Υπουργείων, τους ακτιβισμούς (έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή κ.λ.π.),
αποκαλύψαμε την κυβερνητική πολιτική και αποκρούσαμε την επίθεση της κυβέρνησης,
ματαιώνοντας μέχρι σήμερα τα σχέδιά τους, για χιλιάδες απολύσεις εκπαιδευτικών.
γ) Δεν μπορούμε μόνοι μας να αποτρέψουμε τελικά τις απολύσεις και να ανατρέψουμε τις
πολιτικές που διαλύουν το Δημόσιο Σχολείο και τις ζωές όλων μας! Αν μείνουμε μόνοι μας
στην “Κερκόπορτα”, θα αναφωνήσουμε δυστυχώς στο τέλος: “Η πόλις ΕΑΛΩ”
Γι αυτό, σ αυτές τις κρίσιμες στιγμές, απευθυνόμαστε με αίσθημα ευθύνης στα σωματεία
μας (ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ), καθώς και σε κάθε συνάδελφο και καλούμε να πάρει ο καθένας τις
ευθύνες που του αναλογούν και να δώσει αγωνιστικό παρόν, σε νέους πιο μαζικούς,
αποφασιστικούς, ενωτικούς, απεργιακούς αγώνες.
 Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, το κοινό σπίτι καθηγητών – μαθητών.
 Λέμε ΟΧΙ στις διαθεσιμότητες – απολύσεις.
 Απαιτούμε άμεση τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, στις
εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΑΙΘ, μέχρι να επιστρέψουμε εμείς και οι μαθητές μας
στα σχολειά μας, με την επαναλειτουργία όλων των καταργηθέντων τομέων στο
Ε.Π.Α.Λ.
 Δε λυγίζουμε, δεν υποχωρούμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι, γιατί ξέρουμε ότι
νικητές δεν είναι αυτοί που ποτέ δεν αποτυγχάνουν, αλλά αυτοί που πάντα
προσπαθούν και ποτέ δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα.
Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ: http://diathesimoiekp.blogspot.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΔΕ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ2014
2012
εγγεγραμμένοι
ψήφισαν
693έγκυρα
649άκυρα
44
ψήφοι
%
ψήφοι
%
ΣΥΝΕΚ
142
  21,87
146
19,68
Αγωνιστικές  Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις  Κινήσεις
95
14,64
88
11,86
ΔΑΚΕ
127
19,57
186
25,07
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)
86
13,25
68
9,16
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ)
34
5,23
100
13,48
ΧΕΚ
      24         
3,69
28
3,77
Όλοι μαζί-Ενωτική Κίνηση
111
17,10
85
11,46
Κεβρεκίδης
12
1,84


Τσακάλης
18
2,77


ΔΗΑΡΜΕ (ΔΗΜΑΡ)


21
2,83
Ανεξάρτητος


20
2,70

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ


ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Ψήφισαν
2858
693
Άκυρα
152
5,32 %
25
3,61 %
Έγκυρα
2706
94,68 %
668
96,39 %
ΑΝΕΞ ΑΓΩΝ ΠΑΡ
1082
39,99 %
211
31,59 %
ΕΝΩΤΙΚΗ
438
16,19 %
126
18,86 %
ΔΑΚΕ
636
23,50 %
239
35,78 %
ΑΓ ΣΥΣΠ (ΠΑΜΕ)
371
13,71 %
71
10,63 %
ΠΕΚ
179
6,61 %
21
3,14 %

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ
                   
                    ΘΗΒΑ
      
       ΣΥΝΟΛΟ

          %

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
       
       124

143

267

39,38%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
         45
 59
204
30,09%
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ
          63
 99
162
23,89%
ΠΑΜΕ
          37
   8
  45
6,64%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ
369                309
               678
ΑΚΥΡΑ                                 7
             8                            15
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
376                317
               678