Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                                                                                     Λιβαδειά 12 Ιουνίου 2015  Α.Π. 32

ΠΡΟΣ:
                                                                 Τον Περιφερειακό  Δ/ντη Εκπαίδευσης
                                                         Στερεάς κ. Δημητρίου  Χρήστο
                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπ. Παιδείας
                                  κ. Αριστ. Μπαλτά και αναπλ. Υπ. Παιδείας κ. Τ. Κουράκη
                                                         2. ΟΛΜΕ

Υπόμνημα του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κύριε Περιφερειακέ Δ/ντη Εκπαίδευσης,
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Με  βάση το Υπόμνημα του ΔΣ της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο Παιδείας, για τα επείγοντα προβλήματα της εκπαίδευσης που κατατέθηκε στις 10/2/2015 (Α.Π. 332) σας καταθέτουμε συμπληρωματικές προτάσεις- αιτήματα που η υλοποίηση τους θα βοηθήσει την δημόσια εκπαίδευση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Να ισχύσει και για τους εκπαιδευτικούς η συνυπηρέτηση, ως κριτήριο μετάθεσης.
2.     Να αλλάξει η νομοθεσία για τους συνάδελφους που ζητούν μετάθεση ή απόσπαση και  αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή έχουν συγγενή τους πρώτου βαθμού με  σοβαρά προβλήματα υγείας. Να μπορούν να πάρουν μετάθεση ή απόσπαση μετά από γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
3.     Να γίνουν περισσότερες μεταθέσεις-αποσπάσεις σε οργανικά και λειτουργικά κενά και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που εργάζονται και στην Α/θμια Εκπαίδευση να αποσπώνται και στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
4.       Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά,  μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαια, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
         5.      Κατάργηση του νομικού πλαισίου αξιολόγησης– χειραγώγησης,  και της σύνδεσης με βαθμολόγιο , μισθολόγιο. 
           6  Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας , νέο μισθολόγιο με πρόβλεψη για ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και  αυξήσεις στους νεοδιόριστους .
           7.     Σταδιακή κάλυψη των απωλειών των συντάξεων , κύριων και επικουρικών και  πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
    8.     Εκδημοκρατισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης , κατάργηση καθηκοντολογίου και ανάδειξη του συλλόγου διδασκόντων σε βασικό όργανο διοίκησης με συντονιστή τον διευθυντή /διευθύντρια
          9.     Κατάργηση του αντιδημοκρατικού πειθαρχικού δίκαιου. Παρά τις θετικές τροποποιήσεις παραμένουν: ο ασαφής και απαράδεκτος όρος «της ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» και οι δύο δικαστικοί στα πειθαρχικά συμβούλια.
10. Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών και έγκαιρα μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούμενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια .
11.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν οργανική εφόσον συμπληρώνουν 11 ώρες σε μια ή δύο σχολικές μονάδες.
12. Οι κατανομές μαθημάτων και ωρών να λαμβάνουν υπόψη: Α΄ και Β΄ αναθέσεις και οι εκπαιδευτικοί να μην πηγαίνουν σε περισσότερα από δύο σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου.
    13.   Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου για όλους στην προ του 2013 κατάσταση.
  14.  Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές και προώθηση των αιτημάτων που αφορούν τους αναπληρωτές και κατατέθηκαν στο υπουργείο από την Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.
      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
15. Να εφαρμοστεί  επιτέλους ο Νόμος 4128 ( Άρθρο 28 Παρ.15) που προβλέπει ότι  «ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους.» Το τμήμα στο οποίο υπάρχει μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να χωρίζεται όταν συμπληρώνεται ο αριθμός των 25 μαθητών.
    16. Να επαναλειτουργήσουν οι  καταργημένες δομές ( Βιβλιοθήκες- ΓΡΑΣΕΠ κλπ)
      17. Μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών από την ενιαία λίστα αναπλήρωσης και τις ήδη υπάρχουσες λίστες του ΑΣΕΠ, για να καλυφθούν τα 25.000 κενά στην εκπαίδευση. Στις αρχές του Σεπτέμβρη οι μαθητές να έχουν τους καθηγητές τους.
   18. Επαναλειτουργία της ΠΔΣ και της ενισχυτικής διδασκαλίας  και επανίδρυση των σχολείων που καταργήθηκαν.
   19. Μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, στις κατευθύνσεις και στα εργαστήρια.
    20. Να υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη στα μεγάλα σχολεία.
    21. Να παραμείνει  ως μάθημα ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη γ’ γυμνασίου. 
   22. Περιοδική ετήσια επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Τα σεμινάρια των σχολικών συμβούλων να είναι εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου. Όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια από τους Σχολικούς Συμβούλους να γίνονται με εντολή μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς
     23. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι να έχουν δίωρη ανάθεση σε συγκεκριμένο σχολείο ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τα μαθήματα τους και τις δειγματικές διδασκαλίες τους.
     24. Αλλαγή της σύνθεσης των υπηρεσιακών συμβουλίων με 3 αιρετούς και 2 διοικητικούς .
     25. Να αποσυρθεί η αρχική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας για τις μετατάξεις και το θέμα να επιλυθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρότασης της ΟΛΜΕ.

    
   ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
26. Να στελεχωθεί το ΚΕΔΔΥ Βοιωτίας. Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει συνάδελφος παιδοψυχολόγος που να εξετάζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Βοιωτία. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αφού οι μαθητές αναγκάζονται να απευθυνθούν σε άλλα ΚΕΔΔΥ, ή δεν εξετάζονται, παρότι έχουν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα.
27. Να λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά το ειδικό σχολείο στη Χαιρώνεια, για την περιοχή της Λιβαδειάς και να δίνει πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο).
28. Να επιλυθούν τα κτιριακά προβλήματα στα ΕΠΑΛ της Βοιωτίας. Συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ Θήβας χρειάζονται επισκευές στο κτίριο, στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς υπάρχει έλλειψη αιθουσών και πρέπει να γίνει τακτοποίηση των εργαστηρίων που εκμισθώνονται, ενώ το ΕΠΑΛ Σχηματαρίου είναι ακόμη σε τροχόσπιτα.
29. Να επιλυθούν τα προβλήματα της μετακίνησης των μαθητών τη νέα σχολική χρονιά.

        Οι παραπάνω προτάσεις πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν για να έχουμε ένα δημοκρατικό σχολείο, για όλους τους μαθητές στην υπηρεσία της κοινωνίας.


Ο Πρόεδρος                 Το  Δ.Σ.                   Ο Γραμματέας
Πάγκαλος  Ιωάννης                          Χρυσαφόπουλος Κων/νος                                         

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ GOGOL»

Από την θεατρική ομάδα της ΟΛΜΕ

«Ο ΜΑΤΤΙ ΚΑΙ Ο ΦΑΚΟΣ»

Σκηνοθεσία: Ζαφείρης Ανδρέας

Συνεδριακό κέντρο Θήβας
Πέμπτη 18-6-2015
9.00 μ.μ.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 17Ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΟΛΜΕ 2015
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΨΗΦΟΙ
%

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
161
34,1%
2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
128
27,1%
2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
72
15,3%
1
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ
66
14,0%

ΠΑΜΕ
45
9,5%

ΑΚΥΡΑ
6


ΛΕΥΚΑ
8


ΕΓΚΥΡΑ
472
100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
486

Αντιπρόσωποι για το 17ο  Συνέδριο:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Αλεξίου Χρήστος, Πάγκαλος Ιωάννης
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Δαμιανίδης Χρήστος, Θειακούλης Παναγιώτης
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Χρυσαφόπουλος Κωνσταντίνος

ΟΛΜΕ: ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

   Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 3311338
e-mail:olme@otenet.gr
Αθήνα, 9/6/2015
A.Π.: 363
                                                           
                                                                                                ΠΡΟΣ:
         -  τον αναπλ. Υπ. Οικονομικών
             κ. Δημ. Μάρδα
         -  τον Υπ. Παιδείας
κ. Αριστ. Μπαλτά
                                                                                 -  τον αναπλ. Υπ. Παιδείας
                                                                                    κ. Αναστ. Κουράκη
                                                           
Καμία περικοπή των οδοιπορικών εξόδων των εκπαιδευτικών

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε πρόσφατα σχέδιο νόμου σχετικά με τις «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας». Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 9 παρ. 2) τα οδοιπορικά θα καταβάλλονται πλέον μόνον σε όσους μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου την ίδια μέρα. Καταργείται έτσι ουσιαστικά η καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε όσους εκπαιδευτικούς υποχρεώνονται να μετακινηθούν σε 2 ή περισσότερα σχολεία σε διαφορετικές ημέρες.
Ταυτόχρονα, με το άρθρο 8 του ίδιου νομοσχεδίου,  το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα καθορίζεται στο εξής με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Στο ίδιο ακόμα άρθρο ο υπουργός Οικονομικών θα καθορίζει πλέον και το ανώτατο όριο χιλιομέτρων ανά μήνα για όσους εκπαιδευτικούς μετακινούνται, πέραν του οποίου καθένας θα δικαιούται το ελάχιστο αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου!
Είναι γνωστό ότι, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια με την αύξηση του ωραρίου μας, τις μαζικές συγχωνεύσεις τμημάτων και το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, χιλιάδες εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να μετακινηθούν σε δύο, τρία ή ακόμα και πέντε σχολεία ώστε να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Είναι ακόμα προφανές ότι τέτοιου είδους μετακινήσεις δεν μπορούν εξ’ αντικειμένου να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα!
Στα σχολεία του εξωτερικού η ελάχιστη απόσταση μετακίνησης από σχολείο σε σχολείο είναι 50 χλμ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου κατά τη διάρκεια της  ίδιας ημέρας. Με τη διακοπή της καταβολής των οδοιπορικών στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά, τα σχολεία θα κλείσουν άμεσα, αφού δεν θα μπορούν να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης.
Η απόφαση αυτή του υπουργείου Οικονομικών ουσιαστικά καταργεί την χιλιομετρική αποζημίωση για τους συναδέλφους που μετακινούνται.  Επιβάλλεται σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να στενάζουν κάτω από το βάρος του μισθολόγιου - φτωχολόγιου και έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη δραματική οικονομική κατάσταση χιλιάδων εκπαιδευτικών, αφού θα περικόψει δραστικά ακόμα και αυτές τις πενιχρές αποζημιώσεις που ισχύουν σήμερα. Οι συγκεκριμένες διατάξεις καταδικάζουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, εξανεμίζοντας ακόμα περισσότερο τα ήδη φτωχά εισοδήματά τους και καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της νέας κυβέρνησης ότι δεν θα γίνουν νέες περικοπές και μειώσεις στους μισθούς.
Στο άρθρο 20 παρ.1 (έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης στο εξωτερικό), δεν αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι ισχύει και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό και θα πρέπει να γίνει σχετική προσθήκη.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση του υπουργείου Οικονομικών. Θεωρούμε αδιανόητο να πληρώνουν για μια ακόμα φορά οι εκπαιδευτικοί τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να αποσύρει όλες τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 8 και 9). Ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα σε γενναία αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης, ως ελάχιστο δείγμα οικονομικής ανακούφισης των συναδέλφων εκπαιδευτικών που υποχρεώνονται να πληρώνουν έως και εκατοντάδες ευρώ μηνιαίως για να μετακινηθούν ώστε να συμπληρώσουν το αυξημένο ωράριό τους.


                                                      Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας

Θ. Κοτσιφάκης                                                 Γ. Δεμερδεσλής

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι οι 

Εκλογές για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ θα γίνουν  την
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Στη Λιβαδειά: Στο 3ο Γυμνάσιο
Στη Θήβα: Στο Συνεδριακό Κέντρο
Στο Σχηματάρι: Στο Γυμνάσιο Σχηματαρίου

Ώρες ψηφοφορίας:9 π.μ. έως 6.30 μ.μ


    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στις διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

                                       Το Δ.Σ.