Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Διαβάστε τη νυχτερινή τροπολογία Μπαμπινιώτη, (30/3/12)
Με τροπολογία που κατατέθηκε τη νύχτα της Παρασκευής (ώρα 21.40!!!) ρυθμίζονται ζητήματα που μεταξύ άλλων αφορούν στην αξιολόγηση και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Για την έκδοση Π. Δτος δίνεται χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών (σ.σ. μέχρι αρχές Αυγούστου, όταν τα σχολεία είναι κλειστά): Ιδού, η σχετική διάταξη:
«Με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας ΠΕ και -.Ε., καθώς και η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Το Π.Δ. εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Π.Ε και Δ.Ε. οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Ν. 4024/11».
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών
Με την προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται ακόμη περισσότερο το δικαίωμα της παραίτησης των εκπαιδευτικών, αφού αντικαθίσταται η ημερομηνία της 10ης Αυγούστου (που ισχύει μέχρι σήμερα) με την 10η Ιουλίου. Ιδού, πώς θα διαμορφωθεί η διάταξη του Ν. 3687/2008, αν ψηφιστεί ως έχει η τροπολογία:
«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη 10η Ιουλίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους».
Επιπλέον προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι ο εκπαιδευτικός που παραιτείται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αν δεν υποβάλλει και δεύτερη αίτηση παραίτησης απολύεται το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους. Ιδού, η προτεινόμενη ρύθμιση:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της».
Σχετικά με την απονομή του Βαθμού Α’ στα Αιρετά Μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Τακτικών και Αναπληρωματικών). Διαβάζοντας κανείς το κείμενο της τροπολογίας θα διαπιστώσει την προχειρότητα με την οποία κατατέθηκε, αφού η εισηγητική έκθεση επιχειρηματολογεί υπέρ της απονομής του Βαθμού Α’ στα Αιρετά Μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΥΣΕΕΠ), στο κείμενο, όμως, της τροπολογίας έχει διαγραφεί - εκ των υστέρων - η σχετική ρύθμιση (σελ. 3 και 9).
Τέλος, να σημειώσουμε ότι στην τροπολογία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για:
 • Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχπλεία (σελ 12-16),
 • Ίδρυση παιδικού σταθμού στη Κεντρική υπηρεσία του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. (σελ. 9-12)
 • Ίδρυση αυτοτελούς Γραφείου νομικής υποστήριξης στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης (σελ 16,17)
Πηγή: Γ. Δημητρακόπουλος

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Συζήτηση και δράση για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και πρόνοια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ
Αγαπητοί φίλοι
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας κάλεσε το προηγούμενο διάστημα τους συναδέλφους σε δράση για την απόκρουση της επίθεσης της κυβέρνησης,  σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και πρόνοια.
Η νέα επίθεση έχει ως εργαλείο τον ΕΟΠΥΥ, που τον δημιούργησαν για να εξισώσουν τις παροχές υγείας προς τα κάτω, στο όνομα της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των ταμείων.
Αυξάνονται οι εισφορές μας στον κλάδο υγείας και επιβάλλονται νέα χαράτσια μέσω των νοσηλίων.
Μετά από χρόνια απαξίωσης και υποβάθμισης της δημόσιας υγείας που οφείλεται στην επιχειρηματική δράση μέσα κι έξω από τα νοσοκομεία, σήμερα αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε και για τα στοιχειώδη: ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα, εξετάσεις, εμβόλια των παιδιών κλπ.
Ουσιαστικά αυτή την στιγμή δεν έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Σας καλούμε να συζητήσουμε το συντονισμό της δράσης μας την Τετάρτη 4 Απριλίου στις 3μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Αλιάρτου

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Το Προεδρικό Διάταγμα αφορά όλους τους υπαλλήλους  που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4024/2011(Α΄ 226) και των οργανικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν, με την επιφύλαξη των ειδικών συστημάτων αξιολόγησης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14).
Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα από το esos ...

Ανακοίνωση κενών πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας

Ανακοινώθηκαν τα κενα και πλεονάσματα των εκπαιδευτικών, ανά περιοχή μετάθεσης για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με την εγκύκλιο 32413/Δ2/23-03-2012 του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Στη στήλη ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ(-)/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) συνεκτιμώνται και οι λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας (συνταξιοδοτήσεις, μακροχρόνιες άδειες, κ.α.).

Η αλήθεια για την αξιολόγηση


Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ
Η αξιολόγηση επιβάλλεται, υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία από το 2012-2013. Ήδη, τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι επιμορφώσεις σχολικών συμβούλων και διευθυντών για το πώς θα αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς. Και για να περάσουν πιο αποτελεσματικά την πολιτική τους θα καλέσουν στα σεμινάρια και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς!

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Στη φιλανθρωπία η σίτηση των μαθητών

Αυτοί που πριν ένα εξάμηνο ψεύδονταν, δηλώνοντας άγνοια για τις λιποθυμίες των μαθητών από υποσιτισμό ....
Σήμερα αρνούνται ν' αναλάβουν τις ευθύνες για τις ολέθριες πολιτικές που ασκούν...
Κι αδιάφοροι και συνάμα ανίκανοι να εφαρμόσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τις περικοπές, την τρομοκρατία και τη διάλυση της εκπαίδευσης... 
"πετάνε το μπαλάκι" της μέριμνας για τους μαθητές που υποσιτίζονται...
στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και στην φιλανθρωπία της εκκλησίας.

Δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΔΜ&Θ ...

Ο συγγραφέας Μάνος Κοντολέων στη Λιβαδειά (30/3/12)


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς και το 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς οργανώνουν συνάντηση των μαθητών του σχολείου με το συγγραφέα παιδικών και νεανικών βιβλίων Μάνο Κοντολέων.


Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 στις 11 πμ. στο χώρο του σχολείου.
Οι μαθητές θα συζητήσουν με το συγγραφέα θέματα που αφορούν στους νέους με αφορμή το βιβλίο του «Ανίσχυρος Άγγελος».

Φωτογραφίες από την 25 ΜαρτίουΑπαιτούνται:
 • διάθεση για ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ
 • μόλις 4 λεπτά χρόνος 
 • ήχος και ....
 • μεγέθυνση της προβολής

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Επισκέψεις ΕΛΜΕ σε Σχολεία

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι για την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 έχουν προγραμματιστεί ενημερωτικές επισκέψεις στα  παρακάτω σχολεία του νομού:
 • 10π.μ.  Ενημέρωση στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βαγίων
 • 11π.μ. Ανοικτό Δ.Σ. με θέματα:
 1. ΕΟΠΠΥ
 2. Αξιολόγηση
 3. Τρέχοντα-ψηφίσματα

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Αιτήσεις για άδειες κανονικές και άνευ αποδοχών

Κοινοποιήθηκε στα σχολεία έγγραφο του Περιφ. Δ/ντη για τις άδειες. Διαβάστε το εδώ ...

Επωνύμως: Σε ποια φάκα πιαστήκαμε τελικά?

Αυτο ηταν το επιχειρημα."Δεν ειμαστε αφελεις να παμε στο τυρι και να μη δουμε τη φακα." Οπου τυρι,η εκφραση της διαμαρτυριας μας για το ξεσκισμα της χωρας και της ζωης μας και φακα οι προγραμματισμενες προβοκατσιες κατα την ημερα τη σημερινη, 25 Μαρτιου 2012. Προβοκατσιες που θα χρεωνονταν στην Αριστερα,τετοιας ολκης που θα μπορουσαν ακομη να ματαιωσουν κι αυτες τις ιδιες τις Εκλογες.


Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Απάντηση Εκπαιδευτικού στο Λοβέρδο

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, είπε ότι «το ένα εκατομμύριο δημοσίων υπαλλήλων, που ταλαιπωρούν δέκα εκατομμύρια πολίτες, με την βεβαιότητα ότι ο δημόσιος τομέας είναι ισόβιος, μάς έφτασαν εδώ που μας έφτασαν». (από τον Τύπο)

Είμαι μία εκ των διαρκώς καθυβριζόμενων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υπηρετώ την Εκπαίδευση 12 χρόνια. Έχω αξιολογηθεί πολλάκις από τους μαθητές μου, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους μου, τις τοπικές κοινωνίες, όπου δούλεψα, ως τουλάχιστον επαρκής.

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ν. Βοιωτίας 2012 από το ΣΕΚ Λιβαδειάς

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ν. Βοιωτίας 2012 από το ΣΕΚ Λιβαδειάς

Υπό την αιγίδα της

Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Βοιωτίας

"ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Στο μαθητικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές, Γυμνάσιων και Λυκείων του Νομού Βοιωτίας. Οι μαθητές καλούνται στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού από 10-02-2012 έως 27-04-2012 να καταθέσουν την έρευνα, τη μελέτη τους, την ιδέα τους ή την κατασκευή τους με καινοτόμα εφαρμογή σε ένα από τα παρακάτω πεδία: 

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Εγκύκλιος για μετάταξη αποσπασμένων τακτικών δημοσίων υπαλλήλων

Ενημερωτικό σημείωμα

των Αιρετών του ΠΥΣΔΕ Ν. Βοιωτίας,
Βαζούρα Σπύρου & Κούτσικου Λάμπρου

Μάρτιος 2012
A. Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ν. Βοιωτίας στο Διαδίκτυο Συνάδελφοι,
στο πλαίσιο της διασφάλισης της Διαφάνειας και του δημόσιου έλεγχου των αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ, όλες οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το διδακτικό προσωπικό αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη της ΔΔΕ Βοιωτίας (dide.voi.sch.gr) στην ενότητα «Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ» http://dide.voi.sch.gr/index_apofpysde.php
B. Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών
Συνάδελφοι,

Συνέλευση - Εκδήλωση της ΕΛΜΕ Βοιωτίας

Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Τροποποίηση-συμπλήρωση για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄)
για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Διαβάστε εδώ ...

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Νέο Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ν. 4057/12 (ΦΕΚ-54 Α/14-3-12).
Διαβάστε όλο το νόμο εδώ ...

Πάει στη Βουλή πριν τις εκλογές το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο - Όλες οι ρυθμίσεις

Νέο εξεταστικό σύστημα ψηφίζεται σύντομα στη Βουλή, καθώς «περνάει» τελικά το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο, «αναμορφωμένο» όμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία που ολοκληρώθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, με πρόεδρο του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον νυν υπουργό Παιδείας κ. Γ. Μπαμπινιώτη και υπουργό Παιδείας τον κ. Αρ. Σπηλιωτόπουλο.

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές

Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συνοψίζει τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο...

Κράτηση στο επίδομα θέσης ευθύνης για την κύρια σύνταξη

Όσοι εκπαιδευτικοί άσκησαν καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους διαδρομής, καθήκοντα Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, ή Τομεάρχη, σε Σχολικές Μονάδες, ή Υπεύθυνου Γραφείου (σε όποιο νομό κι αν υπηρέτησαν), πρέπει να το δηλώσουν με σχετική Υ.Δ. στη ΔΔΕ Βοιωτίας.
Σύμφωνα με το νόμο 4024/2011 και την υπ. αριθμ. 2/78400/0022-14-11-2011 εγκύκλιο: "Το επίδομα θέσης ευθύνης υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη, [6,67% και από 1-11-20111], ανεξαρτήτως εάν ο υπάλληλος ελάμβανε αυτό κατά την 31-10-2011", [αρκεί να] είχε ασκήσει τα καθήκοντα αυτά, μετά από κρίση του αρμοδίου Διοικητικού Οργάνου.
Όσοι άσκησαν τα παραπάνω καθήκοντα με ανάθεση, εξαιρούνται από την κράτηση και την υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Διαβάστε όλη την ανακοίνωση της ΔΔΕ Βοιωτίας

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Το Δ.Σ. απαντά σε ανακοίνωση παράταξης της ΕΛΜΕ Βοιωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τη δημοσίευση ανακοίνωσης, παράταξης, που συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει να δηλώσει τα εξής:
1. Σχετικά με το θέμα που ανέκυψε, ενημερώνουμε όσους δεν ήταν παρόντες στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση ότι:
Συνάδελφοι ζήτησαν τη συνδρομή του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ για το θέμα της κρίσης του ΠΥΣΔΕ, για υποδιευθυντές και τομεάρχες του ΣΕΚ Λιβαδειάς απο τον προηγούμενο Οκτώβρη.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει από το ΠΥΣΔΕ, να ανακαλέσει την απόφασή του και να επιτρέψει στους συναδέλφους να ψηφίσουν (όπως ο νόμος όριζε και όπως έγινε στα περισσότερα ΠΥΣΔΕ της χώρας), κατατάσσοντας τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία να υλοποιήσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Η απάντηση του ΠΥΣΔΕ ήταν αρνητική.
Οσον αφορά το αίτημα για οικονομική συνδρομή από την ΕΛΜΕ, για τα έξοδα δικαστικής προσφυγής, το Δ.Σ. δήλωσε αναρμόδιο και παρέπεμψε τους συναδέλφους στη Γενική Συνέλευση. 
Το υπέρτατο αποφασιστικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση και κάθε Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υλοποιεί της αποφάσεις της.
2. Η ΕΛΜΕ Βοιωτίας στέκεται στο πλευρό κάθε μέλους της, που θεωρεί ότι θίγεται, από κάθε μορφή αυθαιρεσίας της Διοίκησης.Είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή του ΝΕΟΥ Δ.Σ. αλλά και καταστατική μας υποχρέωση.
3. Για να πειστούν και όσοι δεν συμμετείχαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση και αμφισβητούν τις αποφάσεις της,  καλούμε  και δημόσια τους επικεφαλής του προηγούμενου Δ.Σ., όπως και της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης να παραδώσουν- όπως έχουν υποχρέωση-όλα τα πρακτικά, άμεσα, στο νέο Δ.Σ.
4. Για όποιον συνάδελφο ή παράταξη έχει και το παραμικρό ερωτηματικό για την οικονομική διαχείριση τον παραπέμπουμε:
    α. Στον δημόσιο οικονομικό απολογισμό που εγκρίθηκε μαζί με όλες τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα στην τελευταία Γενική Συνέλευση.
    β. Για κάθε άλλη πληροφορία, στον κατ εξοχήν επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον  μέλος του Δ.Σ. και Ταμία της ΕΛΜΕ Σωτήρχο Λεωνίδα.
Τέλος κάνουμε έκκληση σε όλους.  Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες ούτε για επιθέσεις ενάντια στο σωματείο, σήμερα που λεηλατούν τις ζωές μας.

Η ζωή μας αλλάζει για πάντα
Υπερασπίζουμε το σωματείο ,υπερασπίζουμε την ενότητα γιατί,
Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι όροι και η διαδικασία προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων

Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
αβ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων, και
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό.

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Επιδρομή ελεγκτών δημόσιας διοίκησης στα δημόσια σχολεία!

ΕΛΜΕ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Μετά τις απανωτές βάρβαρες ανατροπές στα εργασιακά μας δικαιώματα, τις δραματικές μειώσεις στους μισθούς και τις συνάξεις, που μας καταδικάζουν στη φτώχεια και την εξαθλίωση, την ίδια στιγμή που οι επιτελάρχες του Υπουργείου Παιδείας και των τροϊκανών προετοιμάζονται με τις νέες αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις να κατεδαφίσουν και τα τελευταία ίχνη της δημόσιας εκπαίδευσης, κάνουν την εμφάνισή τους στα σχολεία της περιοχής μας οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης.

Πώς να πιάσετε δουλειά

...γελάς(;) και κλαις μαζί !!!


Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Επισκέψεις Δ.Σ. ΕΛΜΕ στα Σχολεία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι για την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 έχουν προγραμματιστεί ενημερωτικές επισκέψεις στα  παρακάτω σχολεία του νομού:
·  09 π.μ. Σ.Δ.Ε. Γυναικείων Φυλακών Ελαιώνα
·  11 π.μ. Ενημέρωση στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θήβας
·  12    μ. Ανοικτό Δ.Σ. με θέματα:
Ø      ΕΟΠΠΥ
Ø      Οργάνωση  Γενικής Συνέλευσης
Ø      Οργάνωση εκδήλωσης ΕΛΜΕ για Νέο Σχολείο- Αξιολόγηση
Ø      Οικονομικά
Ø      Τρέχοντα-ψηφίσματα

Για το Δ.Σ


Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Οι όροι άσκησης ιδιωτικού έργου των δημοσίων υπαλλήλων & των εκπαιδευτικών

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με αμοιβή εκτός υπηρεσίας με ορισμένες προϋποθέσεις που στη συνέχεια παρουσιάζονται.    

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Κατάλογος παθήσεων, με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα

Νομοσχέδιο για το Τεχνολογικό Λύκειο

"Βάλε κι εσύ Γιώργο τώρα που γυρίζει, μη φοβάσαι... έχουν αποσβολωθεί..."
Το Τελικό Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», όπως την παρέδωσε η απερχόμενη υπουργός στο νέο υπουργό Γ. Μπαμπινιώτη.
Μιαν απάντηση για όσους χάρηκαν, ή είχαν αυταπάτες μετά την έξοδο της Διαμαντοπούλου από το ΥΠΔΜ&Θ.

"Τρέχουν" τα ΜΚ. Από 2 σε 3 οι δόσεις της υπερβάλουσας μείωσης

Με εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών αρχίζουν να "τρέχουν" αναδρομικά από 1-11-2011, τα (πάρα λίγο κι αυτά κλεμένα) ΜΚ,  (πάρτε μεγάλο σάκο για να χωρέσουν οι πενταροδεκάρες).
Παράλληλα οι δόσεις της υπερβάλουσας μείωσης, (για όσους είχαν μειώσεις πάνω από 25%), θα παρακρατηθούν σε 3 αντί για 2 έτη, (ας είναι καλά οι φιλεύσπλαχνοι).
Όλη η εγκύκλιος:

Ανεργία στο 21%, 4η η Στερεά Ελλάδα1.033.507 άνεργοι,
1 στους 5 είναι άνεργος ...
+1.000 άνεργοι την ημέρα,
1 στους 2 νέους είναι άνεργος (51,1%),
1 στις 4 γυναίκες είναι άνεργη (25,3%),
1 στους 6 άντρες είναι άνεργος (17%),
στο 21% η ανεργία στη Στερεά Ελλάδα,
το κούρεμα πέτυχε, οι σωτήρες πανηγυρίζουν,
το σύστημα γι αυτούς δουλεύει ρολόι ...
για εμάς;

Προσλήψεις 1.065 εκπαιδευτικών

Μικρότερος από πέρυσι αναμένεται να είναι ο αριθμός των αναπληρωτών και των ωρομισθίων για το σχ. έτος 2012 - 13, που δε θα ξεπεράσουν τους 10.000. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να διορισθούν σε μόνιμες θέσεις 1.065 εκπαιδευτικοί το σχολικό έτος 2012-13. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν κατά 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και 40% από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 08/03/2012

Παιδαγωγική ευθύνη Σχολικών Μονάδων Δ/Θμιας ανά Σχολικό Σύμβουλο

Από τη Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας ορίστηκαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/Θμιας Εκπ/σης που θ' αναλάβουν την Παιδαγωγική ευθύνη στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες της Βοιωτίας:

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Αντι - Μεταρρύθμιση της Διοίκησης της Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της αντι - μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατέθεσε πρόταση για την αλλαγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Διαβάστε την ανακοίνωση του υπουργείου εδώ...

Yπέρ της αξιολόγησης επί της αρχής οι σχολικοί Σύμβουλοι

Yπέρ της αξιολόγησης επί της αρχής  στην εκπαίδευση είναι οι σχολικοί Σύμβουλοι, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στη Γενική Συνέλευσή τους. Ωστόσο, τονίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επιφυλάσσεται να διαμορφώσει κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις είναι δυνατή και να τις διατυπώσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου  Παιδείας, εφ’ όσον κληθεί επίσημα από αυτήν. Εδώ το ψήφισμα της συνέλευσης ...
Πηγή: esos

ΕΛΜΕ: Συνάντηση επιτροπής αγώνα 8/3/12

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ για το 1ο Γυμνάσιο Θήβας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
7/3/2012

Σχετικά με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος  στο 1Ο Γυμνάσιο Θήβας και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις 2/3/2012 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Βοιωτίας θεωρεί ότι:
1) Το γεγονός ότι ο ορισμός  του Γυμνασίου ως  πιλοτικού έγινε χωρίς καν την ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων –αλλά επιβλήθηκε από την διοίκηση –ναρκοθέτησε το μέλλον του προγράμματος.
2) Κάθε  τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να περνά  από τους συλλόγους διδασκόντων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη, για τις ουσιαστικές  αλλαγές που έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο.
3) Η εντολή για υποχρεωτική μετακίνηση των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση με την επίκληση κιόλας παιδαγωγικών και άλλων λόγων επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης, 130×2 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του σχολείου (Λαμία) ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι:

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

8 Μαρτίου ημέρα της γυναίκαςΜ' αφορμή την ημέρα επισκεφτείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα, κάνοντας κλικ στη φωτογραφία.

ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕ! Μην είδατε την Άννα…

Με την πλάτη στον τοίχο εδώ και καιρό, έχοντας στο πολιτικό της μητρώο την πρωτοφανή αισχύνη της «χρονιάς χωρίς βιβλία» στα σχολεία και την απόπειρα διάλυσης των πανεπιστημίων, στιγματισμένη απ’ τον υπέρμετρο ζήλο εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής στο υπουργείο της, λίγο πριν της χρεωθεί το ολοκληρωτικό ναυάγιο του πολυδιαφημισμένου (απ’ την ίδια) Νέου Σχολείου και το πιθανό κραχ των πανελλαδικών εξετάσεων, η φιλόδοξη για μέλλουσα ηγήτωρ κ. Διαμαντοπούλου δραπέτευσε απ’ τον τόπο του εγκλήματος!

Επαναπροσδιορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Ν. Βοιωτίας

Δείτε τις ομάδες σχολικών μονάδων του νομού, κάνοντας κλικ εδώ ...

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΜΟΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΟΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Δείτε τα μόρια μόνο οριστικής - μόνο βελτιωσης των εκπαιδευτικών του Ν Βοιωτίας. Για τυχόν ενστάσεις μπορούν να επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μέχρι 16-03-2012, στο τηλ 2261350362 με την κ. Μιχαήλ Μαρία, κάνοντας κλικ εδώ ...

Κυριακή 4 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση ΕΛΜΕ για το 1ο Γυμν. Θήβας - Πιλοτικό

Κι άλλο λάθος, χωρίς συγνώμη ...

Τελικά δεν έχει το αλάθητο η υπουργός Παιδείας κα Διαμαντοπούλου. Κάνει κι αυτή λάθη, παρά τις προσπάθειες ορισμένων ΜΜΕ που φιλοτεχνούν το προφίλ της, να μας πείσουν για το αντίθετο.
Έτσι Το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012, στην απονομή των βραβείων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, η υπουργός τόνισε:
«Σε μια εποχή, που η ζωή σε κάθε οικογένεια αλλάζει δραματικά και τα νέα παιδιά δεν βλέπουν ελπίδα και προοπτική, είναι κατανοητό να υπάρχει οργή και θυμός. Με οργή, θυμό, αλλά πέρα από τους κανόνες συμπεριφοράς της κοινωνίας μας εκφράστηκαν και οι μαθητές στα Γιάννενα, προσφάτως, στην παρέλαση. Με θυμό αντέδρασα και εγώ απέναντι στο γεγονός ως Υπουργός Παιδείας. Λάθος!
Μετά την παραδοχή έρχεται και η συγνώμη, εκτός κι αν παραδέχθηκε το λάθος, στο γενικότερο πλαίσιο της προπαγάνδας που έβαλε μπροστά μας το καρότο, ενόψει εκλογών...

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Με το ΦΕΚ 414/23-02-2012, καθορίζονται οι αποδοχές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Άτυπα εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο σαν νεοπροσλαμβανόμενοι, [χρειάζονται λιγότερα χρόνια για να "τρέξουν" στους βασικούς μισθούς των βαθμών, σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες μονίμους], αλλά τους αναγνωρίζονται ΜΟΝΟ ΩΣ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Δεν θα γίνει κατάταξη σε βαθμούς. Θα λάβουν όμως τις αντίστοιχες αποδοχές. Όλος ο νόμος εδώ ...

Υπεραριθμίες και Ρύθμιση της Υπεραριθμίας

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ O ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων, ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή από άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας, κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

Ένα τεστ, πολλές προσεγγίσεις

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: εκτός η Ειδική Αγωγή

Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 465,τ.Β), καθορίζει ποιοί Δημόσιοι Υπάλληλοι δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Όλος ο νόμος εδώ ...

Ημερίδα του ΣΕΚ Λιβαδειάς

Το Σ.Ε.Κ. Λιβαδειάς στο πλαίσιο διασύνδεσης της Τεχνολογίας με την Αγροτική Ανάπτυξη διοργανώνει την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
(ώρες 9:30 - 13:00, Αίθουσα Επιμελητηρίου Βοιωτίας)
Hμερίδα με θέμα: "Σύγχρονες Καλλιέργειες για το Νομό Βοιωτίας"

H ημερίδα έχει ως στόχο να συμβάλει: στην ανάδειξη των σύγχρονων καλλιεργειών που να δίνουν τη δυνατότητα στον αγρότη να παράγει προϊόντα πιστοποιημένα και ασφαλή για τον καταναλωτή, στην ενημέρωση για την αντιμετώπιση καλλιεργητικών προβλημάτων της περιοχής, στην εύρεση πόρων για ανάπτυξη νέων καλλιεργειών.

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Λεφτά υπάρχουν ... για κλοπή !!!

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα αναλυτικά περιουσιακά στοιχεία που αποκάλυψε στην τηλεόραση ο Ρωμανιάς του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΝΑ από τα 42 επικουρικά ταμεία από τα οποία η κυβέρνηση κόβει συντάξεις δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (αφού πρόκειται για εισφορές εργοδοτών κι εργαζομένων)..Μάλιστα οι αναλογιστικές μελέτες λένε ότι το 2060 (!!!). ΟΛΑ αυτά τα ταμεία όχι μόνο θα είναι σε θέση να πληρώνουν συντάξεις αλλά θα συνεχίζουνε να έχουν πλεόνασμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ...
Αρα, είναι ΜΕΓΑ ΨΕΥΔΟΣ ότι τάχα τον Απρίλιο δεν θα είχανε χρήματα να πληρώσουν συντάξεις, και ότι άρα είναι αναγκαίες οι περικοπές...
Απλούστατα, το ζεστό χρήμα ΘΑ ΛΗΣΤΕΥΤΕΙ από τα ταμεία για να δοθεί στους τοκογλύφους δανειστές.
Μιλάμε δηλαδή για ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση

Αθήνα, 24/2/12
ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ  ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Με την ψήφιση του νέου μισθολόγιου – βαθμολόγιου (ν.4024/11), τα προεδρικά διατάγματα που ετοιμάζονται για την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και τη νέα εγκύκλιο (14841/Γ/13-2-12) του Υπ. Παιδείας, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κήρυξε τον πόλεμο στους εκπαιδευτικούς.
Με τον πλέον ακραίο τρόπο άλλωστε η Υπουργός Παιδείας μίλησε και πρόσφατα δημόσια για το τιμωρητικό και ακραία νεοφιλελεύθερο μοντέλο αξιολόγησης που προωθεί, οδηγώντας όχι μόνο στη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, στη μισθολογική και  βαθμολογική καθήλωση τους, αλλά και στις απολύσεις.

Κίνδυνος να μη σταλούν και φέτος τα βιβλία


Κίνδυνος να μη σταλούν τα βιβλία και την επόμενη σχ. χρονιά. Χωρίς διαγωνισμό η προμήθεια χαρτιού ύψους 15,5 εκ ευρώ για να προλάβουν
«Τρέχουν» και δεν φτάνουν στο υπουργείο Παιδείας , καθώς ο κίνδυνος να μην σταλούν και την επόμενη σχολική χρονιά τα βιβλία στα σχολεία είναι ορατός .Κι αυτό διότι ο ανοιχτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την πρρομήθειοα χαρτιού, προυπολογισμού 15,5 εκ ευρώ , για την εκτύπωση των σχολικών βιβλίων, κηρύχθηκε άγονος.
Έτσι με το αιτιολογικό 
«τον επείγοντα χαρακτήρα της προμήθειας εκτυπωτικού χάρτου για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-13, δεδομένου ότι η ελάχιστη καθυστέρηση   στην παραγωγή, εκτύπωση και συνακόλουθα διανομή έστω και μέρους των σχολικών βιβλίων , τα οποία είναι όλα ουσιώδη και απαραίτητα στην  σχολική ζωή, θα δημιουργήσει μείζον και ουσιώδες πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία» αποφασίστηκε μετά τον άγονο διαγωνισμό , η προσφυγή  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης .
Ειδικότερα κατά τον ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό , υποβλήθηκαν τρεις προσφορές εκ των οποίων η μία κρίθηκε απαράδεκτη κατά των έλεγχο των τυπικών προσόντων και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με την διακήρυξη και το νόμο.