Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ για την προκήρυξη των θέσεων των υπευθύνων

Το Υπουργείο Παιδείας με σειρά εγκυκλίων του καλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους ως υπεύθυνων: 1) Π.Ε. (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), 2) Α.Υ. (Αγωγής Υγείας), 3) Π.Θ. (Πολιτιστικών Θεμάτων), 4) Σ.Δ. (Σχολικών Δραστηριοτήτων), 5) Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών), 6) Σ.Σ.Ν. ( Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων), 7) ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), 8) ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού), να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 10/8 έως 23/8. 
Το γεγονός ότι οι εγκύκλιοι εκδόθηκαν στα μέσα του Αυγούστου, χρόνος που τα σχολεία δε λειτουργούν, πολλοί δε υποψήφιοι δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν, για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του χρόνου δεν έγινε τυχαία. Ο αποκλεισμός συναδέλφων που πιθανόν δεν είχαν την πληροφόρηση από άλλους που την είχαν, οδηγεί στο συμπέρασμα της κατευθυνόμενης επιλογής. Εκτός αυτού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της διαφάνειας και της ισότητας ευκαιριών λόγω ελλιπούς ενημέρωσης
Πέρα όμως από τον τρόπο επιλογής και κάλυψης των θέσεων ανακύπτουν από τις εγκυκλίους κι άλλα ουσιαστικά ζητήματα που δείχνουν τη λογική του υπουργείου στο θέμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα σχολεία και στην καθοριστική συμβολή τους στις μεθοδολογίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στα συστήματα μάθησης και στην πρόληψη από αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα.
Το γεγονός ότι στους περισσότερους νομούς θα επιλεγούν υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων (δηλαδή ένας υπεύθυνος για όλα –περιβαλλοντικά, αγωγή υγείας, πολιτιστικά), καθώς επίσης  η απουσία κονδυλίων για την υλοποίηση αυτών των δράσεων και η έλλειψη κινήτρων για τους υποψήφιους, καθιστά τη λειτουργία των θεσμών προβληματική, τους οδηγεί σε περαιτέρω  συρρίκνωση και υποβάθμιση και τους υπεύθυνους ανήμπορους να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ποιοτικά και σύμφωνα με τις περιγραφόμενες αρμοδιότητές τους. 
Καλούμε τους αιρετούς του Νομού και της Περιφέρειας να καταγγείλουν το γεγονός και να στηρίξουν μαζί με τους συναδέλφους που συμμετέχουν στο ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας τις θέσεις του σωματείου.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι της έναρξη του σχολικού έτους και να υποστηρίξει πραγματικά αυτούς τους θεσμούς.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου