Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                                                                                     Λιβαδειά 12 Ιουνίου 2015  Α.Π. 32

ΠΡΟΣ:
                                                                 Τον Περιφερειακό  Δ/ντη Εκπαίδευσης
                                                         Στερεάς κ. Δημητρίου  Χρήστο
                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπ. Παιδείας
                                  κ. Αριστ. Μπαλτά και αναπλ. Υπ. Παιδείας κ. Τ. Κουράκη
                                                         2. ΟΛΜΕ

Υπόμνημα του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κύριε Περιφερειακέ Δ/ντη Εκπαίδευσης,
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Με  βάση το Υπόμνημα του ΔΣ της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο Παιδείας, για τα επείγοντα προβλήματα της εκπαίδευσης που κατατέθηκε στις 10/2/2015 (Α.Π. 332) σας καταθέτουμε συμπληρωματικές προτάσεις- αιτήματα που η υλοποίηση τους θα βοηθήσει την δημόσια εκπαίδευση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Να ισχύσει και για τους εκπαιδευτικούς η συνυπηρέτηση, ως κριτήριο μετάθεσης.
2.     Να αλλάξει η νομοθεσία για τους συνάδελφους που ζητούν μετάθεση ή απόσπαση και  αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή έχουν συγγενή τους πρώτου βαθμού με  σοβαρά προβλήματα υγείας. Να μπορούν να πάρουν μετάθεση ή απόσπαση μετά από γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
3.     Να γίνουν περισσότερες μεταθέσεις-αποσπάσεις σε οργανικά και λειτουργικά κενά και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που εργάζονται και στην Α/θμια Εκπαίδευση να αποσπώνται και στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
4.       Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά,  μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαια, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
         5.      Κατάργηση του νομικού πλαισίου αξιολόγησης– χειραγώγησης,  και της σύνδεσης με βαθμολόγιο , μισθολόγιο. 
           6  Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας , νέο μισθολόγιο με πρόβλεψη για ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και  αυξήσεις στους νεοδιόριστους .
           7.     Σταδιακή κάλυψη των απωλειών των συντάξεων , κύριων και επικουρικών και  πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
    8.     Εκδημοκρατισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης , κατάργηση καθηκοντολογίου και ανάδειξη του συλλόγου διδασκόντων σε βασικό όργανο διοίκησης με συντονιστή τον διευθυντή /διευθύντρια
          9.     Κατάργηση του αντιδημοκρατικού πειθαρχικού δίκαιου. Παρά τις θετικές τροποποιήσεις παραμένουν: ο ασαφής και απαράδεκτος όρος «της ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» και οι δύο δικαστικοί στα πειθαρχικά συμβούλια.
10. Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών και έγκαιρα μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούμενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια .
11.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν οργανική εφόσον συμπληρώνουν 11 ώρες σε μια ή δύο σχολικές μονάδες.
12. Οι κατανομές μαθημάτων και ωρών να λαμβάνουν υπόψη: Α΄ και Β΄ αναθέσεις και οι εκπαιδευτικοί να μην πηγαίνουν σε περισσότερα από δύο σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου.
    13.   Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου για όλους στην προ του 2013 κατάσταση.
  14.  Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές και προώθηση των αιτημάτων που αφορούν τους αναπληρωτές και κατατέθηκαν στο υπουργείο από την Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.
      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
15. Να εφαρμοστεί  επιτέλους ο Νόμος 4128 ( Άρθρο 28 Παρ.15) που προβλέπει ότι  «ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους.» Το τμήμα στο οποίο υπάρχει μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να χωρίζεται όταν συμπληρώνεται ο αριθμός των 25 μαθητών.
    16. Να επαναλειτουργήσουν οι  καταργημένες δομές ( Βιβλιοθήκες- ΓΡΑΣΕΠ κλπ)
      17. Μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών από την ενιαία λίστα αναπλήρωσης και τις ήδη υπάρχουσες λίστες του ΑΣΕΠ, για να καλυφθούν τα 25.000 κενά στην εκπαίδευση. Στις αρχές του Σεπτέμβρη οι μαθητές να έχουν τους καθηγητές τους.
   18. Επαναλειτουργία της ΠΔΣ και της ενισχυτικής διδασκαλίας  και επανίδρυση των σχολείων που καταργήθηκαν.
   19. Μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, στις κατευθύνσεις και στα εργαστήρια.
    20. Να υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη στα μεγάλα σχολεία.
    21. Να παραμείνει  ως μάθημα ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη γ’ γυμνασίου. 
   22. Περιοδική ετήσια επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Τα σεμινάρια των σχολικών συμβούλων να είναι εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου. Όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια από τους Σχολικούς Συμβούλους να γίνονται με εντολή μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς
     23. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι να έχουν δίωρη ανάθεση σε συγκεκριμένο σχολείο ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τα μαθήματα τους και τις δειγματικές διδασκαλίες τους.
     24. Αλλαγή της σύνθεσης των υπηρεσιακών συμβουλίων με 3 αιρετούς και 2 διοικητικούς .
     25. Να αποσυρθεί η αρχική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας για τις μετατάξεις και το θέμα να επιλυθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρότασης της ΟΛΜΕ.

    
   ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
26. Να στελεχωθεί το ΚΕΔΔΥ Βοιωτίας. Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει συνάδελφος παιδοψυχολόγος που να εξετάζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Βοιωτία. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αφού οι μαθητές αναγκάζονται να απευθυνθούν σε άλλα ΚΕΔΔΥ, ή δεν εξετάζονται, παρότι έχουν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα.
27. Να λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά το ειδικό σχολείο στη Χαιρώνεια, για την περιοχή της Λιβαδειάς και να δίνει πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο).
28. Να επιλυθούν τα κτιριακά προβλήματα στα ΕΠΑΛ της Βοιωτίας. Συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ Θήβας χρειάζονται επισκευές στο κτίριο, στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς υπάρχει έλλειψη αιθουσών και πρέπει να γίνει τακτοποίηση των εργαστηρίων που εκμισθώνονται, ενώ το ΕΠΑΛ Σχηματαρίου είναι ακόμη σε τροχόσπιτα.
29. Να επιλυθούν τα προβλήματα της μετακίνησης των μαθητών τη νέα σχολική χρονιά.

        Οι παραπάνω προτάσεις πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν για να έχουμε ένα δημοκρατικό σχολείο, για όλους τους μαθητές στην υπηρεσία της κοινωνίας.


Ο Πρόεδρος                 Το  Δ.Σ.                   Ο Γραμματέας
Πάγκαλος  Ιωάννης                          Χρυσαφόπουλος Κων/νος                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου