Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Τοποθετήσεις και αποσπάσεις. Διευκρινίσεις και απαντήσεις

1.Ποια σειρά ακολουθείται στην διαδικασία τοποθετήσεων:
Κρίση και τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά, μέχρι τέλος Ιουνίου.
Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσων ήλθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ, οι οποίες συνήθως ολοκληρώνονται τέλη Αυγούστου(!) ( αφού ποτέ μέχρι τώρα δεν έγιναν νωρίτερα οι αποσπάσεις από το ΚΥΣΔΕ).
Τέλος γίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορίστων και έπονται οι τοποθετήσεις αναπληρωτών….
2.Κρίση και τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών:
Σε προηγούμενη ανάρτηση, καταγράφεται αναλυτικά όλη η σχετική διαδικασία. Κάντε κλικ εδώ ...

3.Ποια σειρά ακολουθείται στην διαδικασία τοποθετήσεων:Κρίση και τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά, μέχρι τέλος Ιουνίου.
Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσων ήλθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ, οι οποίες συνήθως ολοκληρώνονται τέλη Αυγούστου(!) ( αφού ποτέ μέχρι τώρα δεν έγιναν νωρίτερα οι αποσπάσεις από το ΚΥΣΔΕ).
Τέλος γίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορίστων και έπονται οι τοποθετήσεις αναπληρωτών….
4.Τοποθέτηση των υπολοίπων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά:
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.50/96, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συνήθως με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος.
Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις με την εξής σειρά:
α) Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96). (εκτός των πολυτέκνων σύμφωνα με τις παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 30 του ν.3848/19-5-2010)
β) Tοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.
Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές. . Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.( Τα ΠΥΣΔΕ δίνουν προθεσμία 10 ημερών συνολικά και σε μία φάση, αφού δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί όσα σχολεία επιθυμούν χωρίς κανένα περιορισμό).
Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.
Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης ( διασταλτική εφαρμογή στην Β/θμια εκπ/ση) σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης
‘Όμως όσοι συνάδελφοι τοποθετηθούν με την παραπάνω διαδικασία (σύμφωνα με την παρ.11 του αρθρ.15 του ΠΔ 50/96), σε οργανικές θέσεις που δεν έχουν δηλώσει ( δεν είναι της επιλογής τους), μπορούν να κάνουν αίτηση απόσπασης στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν σε σχολεία της περιοχής που είναι τοποθετημένοι, και τα οποία προτιμούν, χωρίς να «χρωστούν» την οργανική τους, αφού έχουν ήδη υπηρετήσει ως προσωρινά τοποθετημένοι τα προηγούμενα χρόνια, στην ίδια περιοχή. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για όσους πάρουν οργανική θέση που ήταν της επιλογής τους.
Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι όσοι ήλθαν τώρα με μετάθεση στον νομό ή με αίτηση βελτίωσης πάρουν οργανική θέση, οφείλουν να υπηρετήσουν για δύο(2) χρόνια στην νέα τους οργανική, για να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης.
Τα λειτουργικά κενά θα ανακοινωθούν, και θα γίνουν οι αιτήσεις για τοποθέτηση όσων θα παραμείνουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αυτών που θα έλθουν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων θα ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ , μετά την κοινοποίηση του συνόλου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ( σε υπηρεσίες, σχολεία κλπ), κάτι που δεν αναμένεται πριν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου!!!
Οι αποφάσεις των συμβουλίων για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών τους για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσει αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5)ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους
Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος.
Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων.
Στις τοποθετήσεις του εκπ/κου αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται:
A. Μόρια συνολικής υπηρεσίας
B. Μόρια γάμου και παιδιών
Γ. Μόρια δυσμενών συνθηκών στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
Δ. Μόρια συνυπηρέτησης (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος)
Ε. Μόρια εντοπιότητας (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο
Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπ/κός)
ΜΟΡΙΑ
2,5 για κάθε χρόνο υπηρεσίας
4 για συνυπηρέτηση
4 για γάμο
4 για το πρώτο παιδί, 4 για το δεύτερο, 6 για το τρίτο και 7 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά
4 για εντοπιότητα
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπ/κων κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις, προηγούνται οι εκπ/κοι που υπερέχουν κατά κριτήριο , εάν αυτά συντρέχουν συνήθως με την εξής σειρά:
Στη συνυπηρέτηση
Στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή κοινότητας που είναι δημότες)
Γ. Στους οικογενειακούς λόγους
Δ. Στη συνολική υπηρεσία
Ε. Στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι αιτήσεις βελτίωσης οι οποίες γίνονται εκπρόθεσμα, ακόμη και σήμερα, ΑΡΚΕΤΟΥΣ μήνες μετά την σχετική καταληκτική ημερομηνία, δεν είναι δυνατόν, και σύμφωνα με τον νόμο αλλά και για λόγους μη ισότιμης αντιμετώπισης των υπολοίπων, να συνεξεταστούν για τα οργανικά κενά. Αν μετά τις τοποθετήσεις υπάρχει υπόλοιπο οργανικών, το ΠΥΣΔΕ θα αποφασίσει τι θα πράξει, ενημερώνοντας βέβαια τους ενδιαφερόμενους.

5.Υπάρχει εξαίρεση για το χρόνο υπηρέτησης της οργανικής θέσης;
Δεν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης για εκπαιδευτικούς:
α. που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 100/97, άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 227/Α, άρθρου 6 παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 και του άρθρου 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005.
β. που ζητούν μετάθεση σεΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (άρθρο 11 Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/97). Tο ίδιο ισχύει και για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30, του ν. 3848/2010. Αν πρόκειται για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ..Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ..Δ.Δ.Υ. και από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2011 δύο (2) έτη υπηρεσίας.

6.Τι ισχύει για τα μόρια συνθηκών διαβίωσης προσωρινής τοποθέτησης;
Μόρια της προσωρινής τους τοποθέτησης λαμβάνουν νεοδιοριζόμενοι, μετατιθέμενοι και μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί. Για το χρόνο που παρέμειναν στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου
στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Εξυπακούεται ότι υπολογίζονται από την έναρξη του σχολικού έτους.
3.1.3. Ρύθμιση Μ.Σ.Δ. μονίμων εκπαιδευτικών σε περίπτωση διάθεσης ή απόσπασης για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγω υπεραριθμίας
Ο υπολογισμός μονάδων δυσμενών συνθηκών ρυθμίζεται ειδικά, ως ακολούθως, στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί μετά από διορισμό, μετάθεση ή μετάταξη, αφού τοποθετηθούν (μόνιμα ή προσωρινά) σε θέση σχολείου μιας περιοχής μετάθεσης, καλούνται να μετακινηθούν (αποσπαστούν ή διατεθούν):
· είτε για λειτουργικούς λόγους των σχολείων (εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες),
· είτε λόγω πλεονάσματος ή υπεραριθμίας που δημιουργούνται και επομένως αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου τους.
α) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται ως πλεονάζον προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται».
β) Εάν διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) και του άρθρου 14 του ίδιου νόμου σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 6 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης, εκτός αν οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές.
γ) Εάν διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 14 του ν.1566/1985 σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 4 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002),
· όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης, ακολουθείται ο προηγούμενος (3.1.3.α) υπολογισμός και
· όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι λιγότερες, τότε θα ακολουθείται ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.
δ) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ, 5 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ. Α’/ 13-7-2006) και το άρθρο 18 παρ. 5 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10- 2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), ακολουθείται η ανωτέρω ρύθμιση (3.1.3 β).
ε) Εάν διατίθενται ολικά ή για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις ΜΣΔ της πλησιέστερης σχολικής μονάδας Δ.Ε.
Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και στην περίπτωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με την προϋπόθεση ότι είχαν τοποθετηθεί προσωρινά σε κάποιο σχολείο και στη συνέχεια αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, επειδή ήταν υπεράριθμοι σε σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

7.Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, και τι μόρια παίρνουν οι αποσπασμένοι;
Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόρια συνθηκών διαβίωσης ως ακολούθως.
Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης. Για το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Αν διατεθούν σε Δ/νση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας.
Τα μόρια δυσμενών συνθηκών του σχολείου απόσπασης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Τους καλοκαιρινούς μήνες θα λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τοποθέτησης ή αν δεν είχαν τοποθετηθεί τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της Δ/νσης ή του Γραφείου της περιοχής στην οποία βρίσκονται με διάθεση).
β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισμός των μονάδων που λαμβάνουν θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα θεωρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, διατηρούνται τα δύο πρώτα ψηφία. Δε στρογγυλοποιούνται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, έστω κι αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο του πέντε.
(γ) Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσηςθεωρείται ότι υπηρετεί στο σχολείο με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης.

8.Λοιπές αποσπάσεις, χρόνος άσκησης καθηκόντων με θητεία κλπ
α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης και στο ΙΠΕ, λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.
β) Για όλες τις λοιπές αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και σε υπηρεσίες εκτός ΥΠΔΒΜΘ ή άσκηση καθηκόντων με θητεία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας Β/θμιας Εκπ/σης καθώς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 «Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα».

9.Πως γίνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4;1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την αρ. 3508/Δ2/14-01-2010 εγκύκλιο για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης. Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.
Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή των κενών θα γίνεται αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας.

10.Ποιοι προηγούνται στην κάλυψη των λειτουργικών κενών, όσοι βρίσκονται στη διάθεση, όσοι ζητούν απόσπαση από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας του συμβουλίου ή οι αποσπασμένοι από άλλες περιοχές;
Μέχρι τώρα τα ΠΥΣΔΕ , συνεξέταζαν τους ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και όσους ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, συνεκτιμώντας τα μόρια συνολικής υπηρεσίας και τα κοινωνικά κριτήρια, με την σύμφωνη γνώμη των ΕΛΜΕ του νομού, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται η δικαιότερη κατανομή. Συγχρόνως, συνεξετάζονταν οι περιπτώσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ, που αντιμετώπιζαν έκτακτα και ειδικά προβλήματα. Η διαδικασία αυτή ήταν ευρέως αποδεκτή από τους συναδέλφους και αυτό αποδεικνύεται από τις ελάχιστες αιτήσεις επανεξέτασης. Αν όμως γίνουν δεκτές και ψηφιστούν οι προτάσεις της επιτροπής που συστάθηκε από το υπουργείο για τις αποσπάσεις και τοποθετήσεις, θα τοποθετηθούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση και κατόπιν όσοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ των οποίων οι αιτήσεις θα συνεξετάζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου