Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Οργανικά κενά Ν. Βοιωτίας και δήλωση τοποθέτησης


Το ΠΥΣΔΕ Ν. Βοιωτίας ανακοίνωσε τα οργανικά κενά που παρέμειναν μετά την άρση υπεραριθμίας, στις τρεις περιοχές του Ν. Βοιωτίας. Οι πίνακες των κενών είναι ταξινομημένοι ανά περιοχή και σε κάθε περιοχή αντιστοιχούν δύο πίνακες - ένας για τα οργανικά κενά μεταθέσεων 2012 και ένας για τα πιθανά κενά λόγω βελτιώσεων: 


και καλεί τους παρακάτω εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν Δήλωση Τοποθέτησης, με βάση τα παραπάνω κενά έως την Δευτέρα 18-06-2012, συμπληρώνοντας το σχετικό αρχείο με τη δήλωση τοποθέτησης και αποστέλλοντας εκτυπωμένο  υπόψη της κ. Μιχαήλ Μαρίας στα φαξ: 2261350369 - 2261029970.
• 
Μετατεθέντες εκπαιδευτικοί στο νομό Βοιωτίας. 
• Εκπαιδευτικοί που έχουν αιτηθεί βελτίωσης, εφόσον επιθυμούν ακόμη να τοποθετηθούν. Διαφορετικά, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποστείλουν στη ΔΔΕ Βοιωτίας μια απλή αίτηση ανάκλησης της αίτησης βελτίωσής τους, στα FAX 2261350369 -2261029970.
• Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, για οριστική τοποθέτηση.
• Και  οι εναπομείναντες υπεράριθμοι που επιθυμούν να εξεταστούν στην Βελτίωση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 6 ΠΔ50/96 όπως τροποποιήθηκε και  ΠΔ100/97
Σημείωση: Σε περίπτωση που στους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς έχουν συνυπολογιστεί μόρια για συνυπηρέτηση ή/και εντοπιότητα, παρακαλούμε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (που κατατέθηκαν με την αίτηση μετάθεσης του Νοεμβρίου εφόσον δεν έχουν αποσταλεί) να αποσταλούν στη ΔΔΕ με FAX (2261350369 -2261029970) στο διάστημα των παραπάνω ημερομηνιών.
Για όσους κλάδους δεν υπάρχουν κενά οι εκπαιδευτικοί στις προτιμήσεις τους θα συμπληρώσουν ‘Διάθεση ΠΥΣΔΕ’.

Επίσης, για όσους κλάδους υπάρχουν κενά μπορούν να δηλωθούν και τα οργανικά και τα πιθανά κενά με τη σειρά που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί.

Για τους συναδέλφους που μετά την λήξη της διαδικασίας τοποθέτησης τελικά δεν τοποθετηθούν σε κάποιο από τα παραπάνω κενά, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μετά τις 19-06-2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου