Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Εξουσιοδότηση για την έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Λιβαδειά: 14/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 5231
Ταχ. Δ/νση: 
Τ.Κ-ΠΟΛΗ :
E- mail:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX:
Φίλωνος 35 - 39, Διοικητήριο
32 100 Λιβαδειά
Ιωάννης Ηλίας
22613 50356
2261029970

ΠΡΟΣ:
τους Δ/ντες & Δ/ντριες των Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ ν. Βοιωτίας
ΚΟΙΝ.:
Εκπαιδευτικό & Διοικητικό προσωπικό της ΔΔΕ ν. Βοιωτίας,
 μέσω Δ/ντών & Δ/τριών


ΘΕΜΑ : « Εξουσιοδότηση Διευθυντών & Διευθυντριών Σχολικών μονάδων »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 24 της υπ’ αριθμ. 105657/Δ1/08–10-2002 (ΦΕΚ τ. Β’ 1340/16–10–2002) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.84172/ΙΒ/13–7-2010 (ΦΕΚ τ. Β’ 1180/06–08-2010 όμοια.
   2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 233/04–11–2011).
   3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας.

Εξουσιοδοτούμε

τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς μας, για την εκτύπωση και υπογραφή βεβαιώσεων μηνιαίων αποδοχών του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, που μισθοδοτείται από την Υπηρεσία μας, όπως αυτές παράγονται από το σύστημα μισθοδοσίας «ΔΙΑΣ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. Δ. Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.ΤΣΟΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου