Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Πίνακες υπεραρυθμιών ανά περιοχή μετάθεσης 2012


Το ΠΥΣΔΕ Ν.Βοιωτίας με την 11/08-05-2012 πράξη του καλεί όλους τους εκπ/κούς του ίδιου κλάδου στην σχολική μονάδα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία, αν επιθυμούν να χαρακτηρισθούν υπεράριθμοι ή όχι σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 Π.Δ. 50/96 και 100/97 να στείλουν δήλωση (εφόσον δεν έχουν στείλει) μέχρι την Πέμπτη 10-05-2012. Οι υπεραριθμίες ανά κλάδο φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες . Οι Δ/ντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπ/κούς του σχολείου όσοι υπηρετούν και όσους είναι αποσπασμένοι. Οι αιτήσεις θα σταλούν στην ΔΔΕ Ν Βοιωτίας υπόψη κα Μιχαήλ Μαρίας στο FAX: 2261-3-50369 ή 2261-0-29970.

Δείτε τις υπεραρυθμίες ανά περιοχή, σχολείο και ειδικότητα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου