Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Κίνδυνος να μη σταλούν και φέτος τα βιβλία


Κίνδυνος να μη σταλούν τα βιβλία και την επόμενη σχ. χρονιά. Χωρίς διαγωνισμό η προμήθεια χαρτιού ύψους 15,5 εκ ευρώ για να προλάβουν
«Τρέχουν» και δεν φτάνουν στο υπουργείο Παιδείας , καθώς ο κίνδυνος να μην σταλούν και την επόμενη σχολική χρονιά τα βιβλία στα σχολεία είναι ορατός .Κι αυτό διότι ο ανοιχτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την πρρομήθειοα χαρτιού, προυπολογισμού 15,5 εκ ευρώ , για την εκτύπωση των σχολικών βιβλίων, κηρύχθηκε άγονος.
Έτσι με το αιτιολογικό 
«τον επείγοντα χαρακτήρα της προμήθειας εκτυπωτικού χάρτου για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-13, δεδομένου ότι η ελάχιστη καθυστέρηση   στην παραγωγή, εκτύπωση και συνακόλουθα διανομή έστω και μέρους των σχολικών βιβλίων , τα οποία είναι όλα ουσιώδη και απαραίτητα στην  σχολική ζωή, θα δημιουργήσει μείζον και ουσιώδες πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία» αποφασίστηκε μετά τον άγονο διαγωνισμό , η προσφυγή  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης .
Ειδικότερα κατά τον ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό , υποβλήθηκαν τρεις προσφορές εκ των οποίων η μία κρίθηκε απαράδεκτη κατά των έλεγχο των τυπικών προσόντων και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με την διακήρυξη και το νόμο.

Ο αποκλεισθείς δεν αμφισβήτησε τον αποκλεισμό του.
 Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές των δύο εναπομεινάντων προσφερόντων, όμως κατά τον έλεγχο τους διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικές προσφορές και των δύο προσφερόντων υπερέβαιναν την προϋπολογιζόμενη μέγιστη εκτιμώμενη συνολική δαπάνη της διακήρυξης για την υλοποίηση της προμήθειας , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ως εκ τούτου αποκλείσθηκαν υποχρεωτικά ως απαράδεκτες.
Ως εκ τούτου , το αποτέλεσμα του διαγωνισμού απέβη άγονο.
 Έτσι με το αιτιολογικό  «τον επείγοντα χαρακτήρα της προμήθειας εκτυπωτικού χάρτου για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-13, δεδομένου ότι η ελάχιστη καθυστέρηση   στην παραγωγή, εκτύπωση και συνακόλουθα διανομή έστω και μέρους των σχολικών βιβλίων , τα οποία είναι όλα ουσιώδη και απαραίτητα στην  σχολική ζωή, θα δημιουργήσει μείζον και ουσιώδες πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία» αποφασίστηκε μετά τον άγονο διαγωνισμό , η προσφυγή  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης .
 Αποφασίστηκε επίσης στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  να κληθούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορές , στο πλαίσιο του προηγηθέντος άγονου ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού.
από το:esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου