Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Ενημερωτικό σημείωμα

των Αιρετών του ΠΥΣΔΕ Ν. Βοιωτίας,
Βαζούρα Σπύρου & Κούτσικου Λάμπρου

Μάρτιος 2012
A. Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ν. Βοιωτίας στο Διαδίκτυο Συνάδελφοι,
στο πλαίσιο της διασφάλισης της Διαφάνειας και του δημόσιου έλεγχου των αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ, όλες οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το διδακτικό προσωπικό αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη της ΔΔΕ Βοιωτίας (dide.voi.sch.gr) στην ενότητα «Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ» http://dide.voi.sch.gr/index_apofpysde.php
B. Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών
Συνάδελφοι,
πριν διαβάσετε τις παρακάτω διευκρινίσεις, να είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες δεν έχουν καμία σχέση με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή βρίσκονται σε διάθεση ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση (απαραίτητη διευκρίνιση αφού αυτή η παρανόηση είναι συχνή).
Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν σε σχολικές μονάδες της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης:
από κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

1. ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.
Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, οι σχολικές μονάδες καταγράφουν ανά ειδικότητα τις ώρες που λείπουν ή πλεονάζουν για τον καθορισμό οργανικών κενών - πλεονασμάτων. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία υπολογισμού των ωρών ανά ειδικότητα λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο οι υπηρετούντες με οργανική θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σε ειδικότητα που πλεονάζουν 11 ώρες και άνω υφίσταται οργανική υπεραριθμία. Το ΠΥΣΔΕ δημιουργεί πίνακα οργανικών κενών – υπεραριθμιών ανά σχολική μονάδα.

2. ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ.


Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη  σχολική μονάδα που διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι.
Στη συνέχεια, το ΠΥΣΔΕ χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
α)    Από όσους επιθυμούν να χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι, θεωρείται υπεράριθμος εκείνος που έχει το μεγαλύτερο σύνολο μονάδων μετάθεσης.
β)    Αν κανείς δεν επιθυμεί να χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμος, τότε θεωρείται υπεράριθμος εκείνος που τοποθετήθηκε τελευταίος οργανικά στη σχολική μονάδα.
Σημειώνεται ότι: εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε τέτοια περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης θεωρείται υπεράριθμος ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο σύνολο μονάδων μετάθεσης. Σε αυτή και μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος στη σχολική μονάδα (με αίτηση λύσης υπεραριθμίας), αυτός δεν χαρακτηρίζεται τώρα υπεράριθμος (δηλαδή, «προηγείται» αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με λύση υπεραριθμίας).
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης (αν θέλουν) σε οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.
Επισημαίνεται ότι με βάση το υφισταμένο νομικό πλαίσιο δεν προβλέπεται αναγκαστική λύση υπεραριθμίας.

3. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ.

3.1) Να μην κάνει τίποτα. Στη περίπτωση αυτή  ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός, το Σεπτέμβριο μπορεί:
α) να παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα του, αν προκύψει λειτουργικό κενό.
β) να τοποθετηθεί, με αίτησή του, κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής του. (στη φάση αυτή οι υπεράριθμοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους με κριτήριο  το σύνολο μονάδων μετάθεσης)
γ) να διατεθεί ή αποσπασθεί,  χωρίς αίτησή του,  σε άλλη σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΔΕ (κατ' αρχήν της περιοχής μετάθεσής του).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η οργανική θέση εκπαιδευτικού που χαρακτηρίζεται οργανικά υπεράριθμος δεν χάνεται !! Για να «χαθεί» μια οργανική θέση πρέπει να καταργηθεί η σχολική μονάδα.  
3.2) Να κάνει αίτηση λύσης υπεραριθμίας. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων και των αιτούντων βελτίωση θέσης) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων  μετάθεσής τους και τις δηλώσεις προτίμησης.  
3.3)  Να κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης  (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο). Η αίτηση αυτή συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης με βάση το σύνολο των μονάδων  μετάθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου